03 777 30 21
tajnistvo@waldorf-savinja.si
2014 © Waldorfska šola Žalec
Metoda dela
Bistvo waldorfske pedagogike je v tem, da otrokom ob pravem času, na pravi način predstavi primerne vsebine, ki na otrokov razvoj blagodejno vplivajo in mu s pomočjo celostnega pristopa k poučevanju omogočajo razvoj čim širših sposobnosti. Poudarek je na tem, da človek ni zgolj intelektualno bitje, temveč tudi bitje srca in volje.

Učni načrt, predmetnik, urnik in celoten učno-vzgojni proces izhajajo iz poznavanja duhovno-duševnega in fizičnega razvoja otroka in njegovega povezovanja s svetom. Vemo, da je razvoj volje in čustev enako pomemben kot razvoj mišljenja. To omogoči razvoj svobodne osebnosti, ki lahko z lastnim mišljenjem ustvarjalno rešuje življenjske izzive.

Glavni impulz, ki daje značaj vsemu delu in življenju v waldorfski šoli, je osredotočenje na naravo odraščajoče osebnosti ter celostni pristop k učenju in poučevanju. Ta pristop prežema tako predmetnik, celotno pedagoško delo, preverjanje in ocenjevanje, kakor tudi organizacijo in upravljanje šole.

Delovnih zvezkov in učbenikov otroci v waldorfskih šolah ne uporabljajo."Kljub temu pa učenci waldorfskih šol na preverjanih znanja dosegajo dobre rezultate.". minister dr. Igor Lukšič, Dnevnik, 7.6.2011. Učenci v šoli dobijo zvezke, ki jih potrebujejo za zapisovanje. Učenci sami naredijo delovne zvezke in učbenike - oglejte si galerijo slik waldorfskih zvezkov. Za izvajanje pouka otroci potrebujejo pentatonično flavto od 1. do 3. razreda, od 4. razreda dalje pa diatonično flavto. Da je zborovsko igranje uglašeno, je pomembno, da imajo vsi učenci enake flavte. Strošek nakupa flavte poravnajo starši. Poleg vsega naštetega v šolski peresnici ne smejo manjkati debele barvice (priporočamo lyra ali stockmar), šilček, lepilo v stiku in škarje. Evritmijske copate, ki so del šolskih potrebščin, otroci kupijo v šoli.

Pouk na waldorfski šoli poteka celostno, kar pomeni, da sta poleg intelekta nagovorjena tudi učenčeva volja in čutenje. Pouk glavnih predmetov je zasnovan na več ciklusov, ki se odvijajo v sklopu glavne ure. Poleg običajnih predmetov, ki so waldorfski in javni šoli skupni, so za waldorfsko šolo značilni še drugi predmeti: ročna dela, tuji jeziki, igranje na glasbila, lesorestvo, evritmija, gledališke igre ter od tretjega do devetega razreda kar 13 šol v naravi.   
Namenjena je glavnim učnim predmetom: matematiki, slovenščini, zgodovini, geografiji, narovoslovju ... Vsak od teh predmetov se poučuje v tri- ali štiritedenskih obdobjih. Učna ura traja 120 minut, saj otrok potrebuje čas, da lahko novo snov sprejme. Tak pouk omogoča dobro počutje, varnost, zdravje. Želimo, da otrok v pouk vključi vse svoje sposobnosti. Večtedensko intenzivno obravnavanje posameznega predmeta omogoči globje razumevanje snovi, otroci tako novo snov ponotranjijo in znanje povezujejo.
Učenci se učijo dva tuja jezika že od prvega razreda dalje - najprej skozi igro, kar odstira kulturne pregrade med narodi in daje podlago za bogat besedni zaklad ter pravilen naglas. Dva tuja jezika učence spremljata celotno osnovnošolsko obdobje.
Zgodnje koordinacije med roko in vidom označijo pot nevronskim potem, ki jih možgani pozneje preoblikujejo za razumevanje individualnih besed in jih oblikujejo v smiselno komunikacijo. Najbolj učinkovita tehnika za kultiviranje inteligence tako stremi k združevanju uma in telesa, ne pa k njunemu ločevanju.
Ugodje ob delu, razvijanje ročnih spretnosti, delavoljnosti in zmožnost koncentracije so sposobnosti, ki se ob ročnem delu krepijo. Razvija se občutek za lepo in harmonično, otroci pa razumejo ustvarjalni proces. Pletenje, kvačkanje in šivanje ter druge tehnike so iz razreda v razred bolj zahtevne. Pridobljena natančnost in spretnost pa krepita samozavest učencev.
Vsi učenci od prvega razreda dalje igrajo pentatonično flavto, v četrtem razredu pa začnejo s poukom diatonične flavte. V četertem razredu tudi vsi otroci usvojijo osnove igranja na violino. Vsi otroci so vključeni v razredni pevski zbor.
Gledališke igre so del pouka v waldorfskih šolah. Teme, ki jih učitelji izberejo, so povezane z vsebino pouka ali so pomembne za razvojno stopnjo učencev. Vsi učenci v razredu imajo v igri vlogo, ki jo odigrajo na način, primeren njihovi starosti.

Ta izkustvena pedagogika pripomore h krepitvi volje vsakega posameznika, ki izpelje svojo vlogo od učenja besedila do predstavitve na odru.

Kakor mladi igralci spoznavajo čustvovanje in stališča osebe, ki jo predstavljajo, tako tudi lastne reakcije bolje razumejo in jih lahko prepoznavajo s perspektive drugih ljudi. Praktično izkusijo psihološke vsebine in se povežejo z zgodovinskim obdobjem in s socialnimi razmerami v času, ki ga delo obravnava, ter tako razvijajo sposobnost mišljenja.
je umetnost gibanja in ni telovadba. Preko gibanja nagovarja telo in združuje duševne, duhovne in telesne danosti v harmonično celoto. Športna vzgoja s telovadbo vzpodbuja in neguje predvsem fizično telo, evritmija pa nagovarja skozi gibanje otrokov duševno duhovni razvoj. Pri telovadbi gre za odnos človeka s fizičnimi zakoni prostora. Evritmija prav tako raziskuje prostor med težo in lahkostjo, a ne na fizičnem nivoju. Ta odnos poskuša doživeti kot notranjo duševno izkušnjo in jo izraziti skozi gib, ki je bližje plesu kot gimnastiki. Učne vsebine zajema iz zakladnice umetniških del in pri izvajanju upošteva in uresničuje umetniški vidik poučevanja.
Predmetnik waldorfskih šol poleg vseh predmetov, ki so na urniku javne šole, od prvega razreda naprej zajema:

- dva tuja jezika,
- igranje inštrumetna,
- ročna dela,
- evritmijo,
- vsakoletne gledališke predstave,
- od 4. do 9. razreda 12 šol v naravi.
Ul. Ivanke Uranjek  6, 3310 Žalec
03 777 30 21
Kontakt
Pogosta vprašanja
Povezave
Waldorfski vrtec na Facebook-u
domov
pismo staršev
šolnina
kontakt in lokacija

metoda dela
Facebook - Waldorfski vrtec Savinja
Nazaj na začetno stran
tajnistvo@waldorf-savinja.si
ravnatelj@waldorf-savinja.si
vpis.waldorf@waldorf-savinja.si