03 777 30 21
tajnistvo@waldorf-savinja.si
2014 © Waldorfska šola Žalec

Predavanja za starše šolskih novincev za vpis v šolskem letu 2018/2019

Na predavanjih, ki so odprta za javnost, boste spoznali glavne značilnosti waldorfske pedagogike. Za otroke, ki bodo v šolskem letu 2018/2019 šoloobvezni, hkrati od januarja do marca potekajo igralne urice. Informativni vpis v prvi razred je vsako leto od septembra do februarja. Redni vpis je marca. Prednost pri vpisu imajo starši otrok, ki so obiskovali predavanja. Več o vpisnem postopku  preberite tukaj.  
Vpliv medijev na razvoj in vpisni postopki
Predstavitev Waldorfske pedagogike in šole
Starši naj k pisni prijavi priložijo:
otrokove rojstne podatke
kratek življenjepis otroka
otrokovo fotografijo
razloge za vpis v waldorfski program
telefonsko številko in elektronski naslov
Waldorfska šola Savinja bo izvajala javno veljavni program waldorfske osnovne šole.
V šolo se lahko vpišejo otroci iz vseh občin ne glede na šolski okoliš, ki je predpisan za javne osnovne šole.
Vpisni postopek:
Vpisni postopek: Informativne prijave sprejemamo do 1. februarja 2019. Starši namero o vpisu v waldorfsko šolo sporočijo tudi vpisni službi javne osnovne šole v svojem šolskem okolišu. Ko informativno prijavo potrdite, sprožimo vpisni postopek in vas v februarju in marcu 2019 povabimo na razgovor, otrok pa opravi preizkus zrelosti za vstop v šolo. Na podlagi prijav, prisotnosti staršev na informativnih predavanjih in opravljenih razgovorov, komisija za sprejem novincev odloča o sprejemu prvošolčkov. Prednost pri vpisu imajo otroci zaposlenih na šoli, otroci, ki so obiskovali waldorfski vrtec ter otroci, ki že imajo v waldorfski šoli starejše brate oziroma sestre. Pri naknadnih prijavah je pomembna prisotnost staršev na informativnih predavanjih in vrstni red prijav. Po plačilu vpisnine in podpisu pogodbe o šolanju je vpisni postopek zaključen.

Prijave za informativni vpis pošljite na:  vpis.waldorf@waldorf-savinja.si
Waldorfska šola Ljubljana OE Savinja vabi k INFORMATIVNEMU VPISU
v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2019 / 20
Večplastnost človeških inteligenc in waldorfski učni načrt. Poleg najbolj znane matematično-logične inteligence poznamo še ostale, ki so za celovit razvoj izjemno pomembne: emocionalna, socialna, duhovna, glasbena, prostorska, samoreflektivna, gibalna in jezikovna inteligenca. Sočasno potekajo igralne urice za otroke.
Velik del stroškov osnovnošolskega izobraževanja pokriva ministrstvo za šolstvo, vendar pa brez šolnine šola ne more izvajati začrtanega programa. Prispevek staršev obsega plačilo vpisnine (enkratni znesek) in letne šolnine, ki pa se lahko plača v 12 mesečnih obrokih.

Šolnina
znaša 125,00€ mesečno. Če šolo obiskuje več otrok iz iste družine, se plača za prvega otroka 100% šolnina, za drugega 75% šolnina, za tretjega in vsakega naslednjega 50% šolnina. Pri obračunu se za prvega otroka šteje najmlajši otrok.
Predstavitev tujih jezikov,  evritmije, iger in ročnih del
Predstavitev  strukture glavne ure
Prestop iz vrtca v šolo, zrelost za šolo
Ul. Ivanke Uranjek  6, 3310 Žalec
03 777 30 21
Kontakt
Pogosta vprašanja
Povezave
Waldorfski vrtec na Facebook-u
domov
pismo staršev
šolnina
kontakt in lokacija

metoda dela
Facebook - Waldorfski vrtec Savinja
Nazaj na začetno stran
tajnistvo@waldorf-savinja.si
ravnatelj@waldorf-savinja.si
vpis.waldorf@waldorf-savinja.si