03 777 30 21
tajnistvo@waldorf-savinja.si
2014 © Waldorfska šola Žalec
V čem se razlikujemo od javne osnovne šole?
Slovenija in zasebno šolstvo

Pokazatelj razvitosti družbe je med drugim tudi možnost izbire šolanja. Slovenci smo to izbiro dobili z osamosvojitvijo, ko se je na pobudo staršev v Ljubljani leta 1992 odprla prva waldorfska šola. To je bila tudi prva zasebna šola oziroma prva šola s posebnimi pedagoškimi načeli pri nas. Poleg javnih šol lahko danes starši izbirajo še med Montesori, katoliško šolo in šolanjem na domu (s tem so povezane tudi nekatere druge oblike šolanja oziroma šole). Pedagoška načela med naštetimi izobraževalnimi sistemi so velika. Na naši spletni strani lahko dobite nekaj osnovnih informacij o waldorfski pedagogiki. Za celovitejšo predstavitev vas vabimo na cikel predavanj, ki ga vsako leto organiziramo od septembra do marca, torej eno leto pred vpisom otroka v prvi razred.
Dobro šolo gradijo predani, srčni in strokovni učitelji

Najmočnejši in najšibkejši člen vsake šole je učitelj, vendar tudi dober učitelj za uspešno delo potrebuje organizacijsko-pedagoški sistem, ki podpira njegovo prizadevanje in omogoča delo v skladu s pedagoškimi smernicami, ki otrokom nudijo optimalno vzgojno-učno okolje. Zgolj želja, da bi naši učenci, vaši otroci bili uspešni na vseh področjih pa seveda ni zadosti; za dosego naših ciljev poleg rednega strokovnega izpopolnjevanja večkrat letno gostimo priznane tuje predavatelje, učitelji hospitirajo v šolah po Sloveniji in tujini, redno se povezujemo s tujimi šolami in smo člani mednarodnih waldorfskih pedagoških organizacij na katerih aktivno sodelujemo. Za waldorfske šole širom sveta so značilne tudi redne tedenske pedagoške konference. Vse to nam omogoča, da najnovejša znanja, ki potrjujejo waldorfske pedagoške pristope ne samo spremljamo, temveč jih aktivno uporabljamo v praksi. Vse to nam omogoča nenehno profesionalno, osebno in duhovno rast.
Waldorfska šola v tujini

Če bi Slovenija hotela biti primerljiva z Norveško, kar se waldorfskih šol tiče, potem bi v Sloveniji morali imeti 16 waldorfskih šol (Norveška jih ima 33, prebilavcev pa je 4.6 mio.). Prva waldorfska šola je bila sicer odprta leta 1919  v Stutgardu, danes pa so prisotne na vseh kontinentih sveta. Kot zanimivost naj omenimo, da ima Švica 39 waldorfskih šol, Nemčija 230, Nizozemska 94, Italija 35, Belgija, 28, Švedska 45, Madžarska 28, Srbija nič, Grčija nič, Hrvaška eno, Slovenija štiri (Ljubljana, Naklo, Žalec, Bukovica, Maribor). V nekaterih državah so waldorfske šole del javnega izobraževalnega sistema.   
Waldorfska pedagogika - znanstveni vidik

Waldorfska pedagogika je mnogo bolj povezana z načinom, kako se možgani razvijajo in kako optimalno delujejo, kot si je idejni vodja Rudolf Steiner sploh lahko predstavljal. Ta je razvil prepričljivo teorijo o tem, kako se otroci najbolje učijo, toda preden so razvili MRI (slikanje z magnetno resonanco) in ostale zapletene možganske meritve, nismo imeli prav nobenega sredstva, s katerim bi dokazali ali ovrgli katerokoli od njegovih trditev. Velik obseg dokazov iz nevroznanstvenih raziskav zadnjih dvajsetih let podpira Steinerjevo teorijo, vključno z nekaterimi najbolj temeljnimi načeli waldorfske pedagogike. 
Ocenjevanje v waldorfski šoli

Zakaj smo Slovenci 18 let za tem, ko so v Avstriji prepovedala tepež otrok še vedno govorili, da brez pretepanja v šoli ne gre? Zakaj so bili otroci pred 30. leti tako rekoč prisiljeni hoditi s pomočjo "hodalic" in na takšen način škodovali sonaravnemu razvoju? Zakaj otrokom ne dovolimo uporabljati avtomobilov ali konzumirati alkohola in cigaret, pa čeprav kažejo zanimanje za to? Zakaj jim dovolimo, da po več ur na dan presedijo pred zasloni in so na takšen način prikrajšani za optimalen razvoj?
Odgovore na ta in podobna vprašanja bi lahko iskali z različnimi metodami v različnih znanstvenih disciplinah. Lahko pa odgovorimo z zelo poenostavljenim odgovorom, ki pa ni nič manj resničen: ljudje delamo tako, ker verjamemo, da je tako prav. "Tako kot ne moreš nikogar prepričati v to, da bi verjel, nikogar ne moreš prepričati v to, da ne bi verjel" (Freud).

Če boste majhne otroke vprašali, kaj so se ta dan v vrtcu ali šoli naučili, vam bo večina otrok - če ne kar vsi - odgovorila, da se niso nič (na)učili. Učenje namreč poteka na različnih ravneh in pričakovati, da se bo majhen otrok zavedal, kako učenje poteka, prepoznaval določene načine poučevanja, je neumestno.

Neumestno pa je tudi ocenjevanje otrokovega znanja na način, da ocenjujemo zgolj ozek spekter otrokovih sposobnosti, ki pridejo do izraza v naprej določeni situaciji, torej pri testih. Ker pa je moderna družba izrazito nagnjena k tekmovalnosti, je razumljivo, da tudi na otroštvo in izobraževanje gledamo s tekmovalnega stališča. Če stvari razumemo le takrat, če se dajo izmeriti, smo omejeni. Kako boste izmerili ljubezen, srečo, spoštovanje?

Če šolski sistem favorizira zgolj intelektualno izobraževanje, družbo potem v glavnem skrbi, KOLIKO bodo znali otroci, ne zanima jih toliko, KAJ bodo znali in ali bodo znanje znali uporabljati v vsakodnevnem življenju, ne zanima jih toliko KAKO se otroci počutijo. Slednje je namreč težko, če ne nemogoče izmeriti z obstoječimi znanstvenimi metodami. Še najbolj problematično pri številčnem ocenjevanju pa je to, da učence učimo za ocene in ne za življenje. Tisto, za kar res gre v življenju, se ne da izmeriti, je popolnoma subjektivno.

Veliko škode pri številčnem ocenjevanju naredijo pričakovanja do takšne metode ocenjevanja: mislimo namreč, da nam bo ocena povedala zelo veliko ali pa kar vse o sposobnostih naših otrok. Z miselnimi konstrukti gremo celo tako daleč, da mu na podlagi ocen že v nižjih razredih določimo njegovo družbeno mesto, ki ga bo zavzel kot odrasel. Veliko raziskal govori o tem, da številčne ocene nimajo nobene povezave z življenjsko uspešnostjo. Kaj je torej pomembno?

V waldorfskih šolah učenci dobijo opisno spričevalo od prvega razreda pa do zaključka srednje šole. To je poročilo o vseh otrokovih dosežkih, sposobnostih, o njegovem zanimanju, težavah, izzivih in preprekah. Opisno spričevalo govori o otrokovih močnih točkah ter o tem, kje se mu je zataknilo, kje potrebuje več vzpodbude...
V primeru prepisa v javno šolo se opisno spričevalo pretvori v številčno. V zadnji triadi se v matično knjigo vpisujejo tudi številčne ocene.
Predmetnik waldorfskih šol je obširnejši kot javnih, saj poleg vseh predmetov, ki so na urniku javne šole, od prvega razreda naprej poučujemo :

dva tuja jezika
igranje inštrumetna
ročna dela
evritmijo
vsakoletne gledališke predstave
od četrtega do devetega razreda pa imamo kar 13 šol v naravi
Metoda dela
Ul. Ivanke Uranjek  6, 3310 Žalec
03 777 30 21
Kontakt
Pogosta vprašanja
Povezave
Waldorfski vrtec na Facebook-u
domov
pismo staršev
šolnina
kontakt in lokacija

metoda dela
Facebook - Waldorfski vrtec Savinja
Nazaj na začetno stran
tajnistvo@waldorf-savinja.si
ravnatelj@waldorf-savinja.si
vpis.waldorf@waldorf-savinja.si