03 777 30 21
tajnistvo@waldorf-savinja.si
2014 © Waldorfska šola Žalec
Waldorfska šola Ljubljana OE Savinja vabi k vpisu v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2019 / 20
otrokove rojstne podatke
kratek življenjepis otroka
otrokovo fotografijo
razloge za vpis v waldorfski program
telefonsko številko in elektronski naslov
Starši naj k pisni prijavi priložijo:
Waldorfska šola Savinja izvaja javno veljavni program waldorfske osnovne šole. V šolo se lahko vpišejo otroci iz vseh občin ne glede na šolski okoliš, ki je predpisan za javne osnovne šole
Vpisni postopek:
Prijave sprejemamo do vključno 1. februar 2019. Po tem datumu prošenj za vpis ne sprejemamo več. Starši namero o vpisu v waldorfsko šolo sporočijo tudi vpisni službi javne osnovne šole v svojem šolskem okolišu. Po prejemu polne prijave vas v februarju in marcu 2019 povabimo na razgovor, otrok pa opravi preizkus zrelosti za vstop v šolo. Na podlagi prijav, prisotnosti staršev na informativnih predavanjih in opravljenih razgovorov, komisija za sprejem novincev odloča o sprejemu prvošolčkov. Prednost pri vpisu imajo otroci zaposlenih na šoli, otroci, ki so obiskovali waldorfski vrtec ter otroci, ki že imajo v waldorfski šoli starejše brate oziroma sestre. Pri naknadnih prijavah je pomembna prisotnost staršev na informativnih predavanjih in vrstni red prijav. Po plačilu vpisnine in podpisu pogodbe o šolanju je vpisni postopek zaključen

Waldorfska šola Savinja izvaja javno veljavni program waldorfske osnovne šole. V šolo se lahko vpišejo otroci iz vseh občin ne glede na šolski okoliš, ki je predpisan za javne osnovne šole
Šolnina
Velik del stroškov osnovnošolskega izobraževanja pokriva ministrstvo za šolstvo, vendar pa brez šolnine šola ne more izvajati začrtanega programa. Prispevek staršev obsega plačilo vpisnine (enkratni znesek) in letne šolnine, ki pa se lahko plača v 12 mesečnih obrokih. Šolnina znaša 130,75 € mesečno. Če šolo obiskuje več otrok iz iste družine, se plača za prvega otroka 100 % šolnina, za drugega 75 % šolnina, za tretjega in vsakega naslednjega 50 % šolnina. Pri obračunu se za prvega otroka šteje najmlajši otrok.
Šolnina 2019 /20
Prijave za informativni vpis pošljite na:  vpis.waldorf@waldorf-savinja.si
Ul. Ivanke Uranjek  6, 3310 Žalec
03 777 30 21
Kontakt
Pogosta vprašanja
Povezave
Waldorfski vrtec na Facebook-u
domov
pismo staršev
šolnina
kontakt in lokacija

metoda dela
Facebook - Waldorfski vrtec Savinja
Nazaj na začetno stran
tajnistvo@waldorf-savinja.si
ravnatelj@waldorf-savinja.si
vpis.waldorf@waldorf-savinja.si