03 777 30 21
tajnistvo@waldorf-savinja.si
2014 © Waldorfska šola Žalec

Naši začetki

Od leta 2007 pa do leta 2009 so v Celju za starše občasno potekala prva predavanja iz waldorfskih pedagoških načel, za otroke pa so bile organizirane igralne urice in druge rokodelske delavnice. Septembra 2009 so starši ustanovili Društvo prijateljev waldorfske pedagogike Wal. Pod njegovim okriljem so se predavanja in aktivnosti za otroke začela odvijati pogosteje. Sredi leta 2009 so se pričela redna srečanja s starši, ki so si želeli, da bi tudi na Celjskem otroci imeli možnost obiskovati waldorfsko šolo in vrtec.

Pozno jeseni 2010, ko se je v Celju odprl waldorfski vrtec, je ideja o šoli dozorela in starši so bili odločeni, da septembra 2011 šola odpre svoja vrata. Starši vpisanih otrok so intenzivno iskali prostore, kjer bi lahko septembra 2011 začeli pouk z enim oddelkom prvega razreda. Najprej sta bili na voljo dve lokaciji, in sicer stara šola na Svetini in prostori regionalnega centra za razvoj v središču mesta. Tik pred začetkom poletja smo našli tretjo lokacijo, ki je za dve leti postala tudi naš dom. Na srednji vrtnarski šoli v Medlogu so nam že takoj na začetku povedali, da nas lahko gostijo največ tri leta, zato smo dve leti, ki smo jih preživeli tam, hkrati iskali tudi prostore za nadalnje delovanje waldorfske šole. Ogledali smo si stavbo starega centra za socialno delo, prostore, v katerih je nekoč delovala srednja zdravstvena šola ter učilnice v tretjem nadstropju Kovinotehne. Zaradi velikih investicijskih stroškov, ki so bili povezani z vsemi tremi lokacijami, smo novo rešitev našli v šest kilometrov oddaljenem Žalcu, šolo pa smo preimenovali v Waldorfsko šolo in vrtec Savinja, saj smo v novih prostorih odprli tudi vrtec. Z lokalnimi oblastmi v Žalcu smo se sicer že januarja leta 2011, torej ko šola v Celju še ni bila ustanovljena, pogovarjali o možnosti sobivanja v prostorih stare osnovne šole, ki pa takrat ni bila izvedljiva, saj je v prostorih UPI-ja zaradi rušitve stare in gradnje nove šole gostovala OŠ Griže.

Septembra 2011 smo v prvi razred Waldorfske šole Celje sprejeli 15 otrok. Leta 2017 je v šolo in vrtec skupaj vpisanih že preko 160 otrok. Vsako leto vpišemo otroke v en oddelek prvega razreda, sprejmemo nekaj otrok v vrtec, prva generacija otrok pa se vztrajno približuje višjim razredom.

Začetni močni impulz, ki so ga in ga še imajo starši prve generacije, se še vedno zrcali v vseh, ki imajo kakorkoli opravka z našo šolo: otroci, starši in učitelji, ki prihajajo k nam si upajo biti drzni, a ne predrzni, imajo sanje, a ne sanjarijo, spoštujejo prehojeno pot, a delajo svoje odtise.
Ul. Ivanke Uranjek  6, 3310 Žalec
03 777 30 21
Kontakt
Pogosta vprašanja
Povezave
Waldorfski vrtec na Facebook-u
domov
pismo staršev
šolnina
kontakt in lokacija

metoda dela
Facebook - Waldorfski vrtec Savinja
Nazaj na začetno stran
tajnistvo@waldorf-savinja.si
ravnatelj@waldorf-savinja.si
vpis.waldorf@waldorf-savinja.si